«Կառավարում» ծառայության տակ ի նկատի է առնվում կայքին վերաբերող ադմինիստրատիվ աշխատանքները, իսկ ավելի կոնկրետ՝

  • տվյալների բազայի կրկնօրինակի ստեղծում և կայքի անվտանգությանն ուղղված այլ գործողություններ
  • կայքի օգտատերերի ստեղծում և հեռացում,
  • կորպորատիվ էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում (կայքի անվան տակ. օրինակ՝ admin@armsite.ru), 
  • ըստ պատվիրատուի ցանկության՝ կայքի արտաքին տեսքի փոփոխություններ (ոչ մեծ մասշտաբների, այլապես դա առաջ կբերի հավելյալ վճարումների),
  • առաջխաղացում: 

   Այս ծառայության մեջ ըստ Ձեր ցանկության կարող է ներառվել նաև կայքում նյութերի պարպերաբար հրապարակումը, այսինքն տեքստերն ու համապատասխան պատկերները ուղարկվում են մեր էլեկտրոնային հասցեին, որից հետո նրանք հրապարակվում են կայքում համապատասխան գեղեցիկ ձևավորուման մեջ: Եվ ինչպես վերը նշեցինք, ծառայությունն իր մեջ ներառում է նաև առաջխաղացմանը վերաբերող գործողություններ, այսինքն՝ պատվիրելով սպասարկում ծառայությունը դուք ստանում էք նաև առաջխաղացման ծառայություն:

Ծանոթացեք նաև մեր մյուս ծառայություններին՝

Նախագծում, Առաջխաղացում

 

 

Պատվիրելով "Սապասարկում" ծառայությունը՝ կարող էք վստահ լինել, որ Ձեր կայքը գտնվում է պրոֆեսիոանալ խմբի խնամքի ներքո, որը կօգնի Ձեր կազմակերպությանը համացանցում միշտ մնալ իր ամուր դիրքերում: