Նախագծում

Կորպորոատիվ և այցեքարտային կայքերի ստեղծում, պարզ դիզայնով և կարևոր ֆունկցիոնալ հնարավորություներով:

Առաջխաղացում

Համապատասխան կարգավորումներ, որոնողական համակարգերում (Яндекс, Google) կայքի առաջխաղացման համար:

Կարգավորումներ

Կայքի անվտանգությունն ապահովվող աշխատանքներ, ռեզերվային կրկնօրինակների ստեղծում, տեխնիկական սխալների ուղղում:


Ինչպե՞ս կարելի է պատվիրել

Ներկայացնում ենք կայքի պատրաստման փուլերը

Կայացրեք որոշում

Հայտնեք Ձեր որոշման մասին՝ստանալով նախնական տեղեկություններ:

Կայքի տեսակը

Միասին որոշում ենք Ձեր գործունեությանն առավել հարմար կայքի տեսակը:

Նախնական աշխատանքներ

Ձևավորվում է կայքի նախնական տեսքը և ներկայացվում Ձեր ուշադրությանը:

Կանխավճար

Նախնական աշխաանքներից հետո կարող էք վճարել, գումարի միայն 50%

Ձեր կայքը պատրաստ է

Աշխատանքների ավարտից հետո 10 օրվա ընթացքում վճարվում է գումարի մնացյալ մասը:

Անվաճար սպասարկում

Մեկ ամսվա ընթացքում Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները, կկատարվեն անվճար:

Նախագծում

Մեր կայքերն առանձնանում են պարզ դիզայնով, սակայն ամենակարևոր ֆունկցիոանալ հնարավորություններով, որոնք կարտացոլեն Ձեր բիզնես-գործունեության բոլոր մանրամասները: Պատրաստում ենք ինչպես այցեքարտային, այնպես էլ կորպորատիվ կայքեր:

Իմանալ ավելին

Առաջխաղացում

Ձեր պատվերի համաձայն կայքը կարող է հայտնվել որոնողական համակարգերում (Яндекс, Google), իսկ որոշ ժամանակ անց նույնիսկ առաջնային էջերում: Թէ ինչ չափանիշներով է որոշվում կայքի առաջխաղացումը, կարդացեք համապասխան էջում:

Իմանալ ավելին

Սպասարկում

Ձեր ժամանակը չի՞ բավականացնում զբաղվել կայքի ադմինիստրատիվ աշխատանքներով,,հոգ չէ. մենք պատրաստ ենք ստանձնելու այդ աշխատանքը՝ տրամադրելով այդ թվում նաև տեխնիկական սպասարկման և ավտանգությանն ուղված ծառայություններ:

Իմանալ ավելին